Lacy Cervantes: The Flasher

This is my entry to Wacom’s Anime Mangaka Character Design Contest. I think it’s too late for me to enter but anyways, here it is.

Done in Sai and Photoshop CS5 and Wacom Bamboo tablet.

 

COMMISSION INFO | Pinsel Project | MYTH Manga | My Behance Account | PINSEL PROJECT on Facebook

 

 

Oshiro Sora

 

This one is for :icondarck9:
I should post this one along time ago, but something bad happened to me. So here it goes, and sorry for the delay.

You can visit his Profile Sheet here:[link]

Done in Sai and Photoshop CS5 and Wacom Bamboo tablet.

Work in progress:

Oshiro Sora © *darck9
Artwork © =Lariz19
Bleach © Tite Kubo

COMMISSION INFO | Pinsel Project | MYTH Manga | My Behance Account | PINSEL PROJECT on Facebook

 

 

 

 

 

You will always be remembered

 

Pascual “Paco” Velasco (1933 – 2012)

Namuhay kang kasama lang ang mga kapatid. Mas pinili mong punan ang kakulangan ng iba at nagpasyang di na mag-asawa.Itinuring mong anak ang yong mga apo mo at ikaw nama’y itinuring din naming sariling ama. Sa buhay ko, ikaw ang nagsilbing i

nspirasyon ko sa paglikha ng sining. Nung bata pa ako, kinailangn ko pang mameke ng sakit para lang makakuha sa iyo ng isang drawing. Lingid sa iyong kaalaman, gising ako nung panahong pinanonood mo ang isang serye ng painting tuwing madaling araw. At nito ko lang nalaman na si “Bob Ross” ang pintor nung seryeng iyon. Ikaw rin ang nagturo sa aking ng esensya ng mahabang lakaran, malayang pag-iisip.
Salamat sa lahat. Isang guro at isang ama. Mahal ka namin. Paalam, aming lolo Paco.

Do Not Mess with My Old Memories

HELLLLLL YEAH!!!!! After reading this:[link]

Drop that f—ckng things and go get your tablet and color that page!!! The hell what you’re thinking?! I mean NOW!!!!

Geez!!! This is my speed paint coz I don’t want to loose my momentum on what I have read. Approximately 45mins.

Anyways, yes I’m here, inspired, Kubo did it again.:D

Enjoy! And don’t forget to read the whole chapter.

I DON’T OWN THE LINEART, IT’S FROM KUBO!!!

Colors © =Lariz19
Bleach © Tite Kubo

COMMISSION INFO | Pinsel Project | MYTH Manga | My Behance Account | PINSEL PROJECT on Facebook

 

 

 

Katrina-Kira_Hollowfied Form

This one is for :icontygerlander:

Katrina Lau and Izuru Kira’s Hollowfied Form.
This is very challenging to me coz Kira, in actual anime series doesn’t get this form so I have to make a research on his profile and came up into this form IF he turned in Full Hollowfied Form. Well I guess that’s it. Nothing more. :D

See the first design for their masks, here:[link]

Thanks and enjoy!

Work in progress:

Photoshop CS5 / Paintool Sai / Bamboo Pen & Touch / Coffe = Commission Done! 

Katrina Lau © *Tygerlander
Art © =Lariz19
Izuru Kira (Bleach) © Tite Kubo

COMMISSION INFO | Pinsel Project | MYTH Manga | My Behance Account | PINSEL PROJECT on Facebook